Επιστολή – Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συνταξιούχους των ΟΤΑ – Γνωμοδοτικό Σημείωμα

Προς: Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ Γενικοί Σύμβουλοι   Θέμα: Η υπ΄ αριθμ. C-760/2018/11-02-21 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συνταξιούχους των ΟΤΑ.   Συνάδελφοι, …

Επιστολή – Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συνταξιούχους των ΟΤΑ – Γνωμοδοτικό Σημείωμα Περισσότερα »